• en
  • sv

Aerospace & Optics

Microbas dimmensionstabila lösningar för flyg- och avanvcerad optikindustri

Aerospace-n-Optics-Solution

Såväl flyg-, rymd- och optikindustrin har exceptionella krav på precisions- och dimensionsstabilitet. Detta gör att material som lågexpansiva glaskeramer som Zerodur från Schott AG väl lämpade för krävande applikationer. I 40 år har Zerodur varit förstahandsvalet av material för optik inom astronomin, både i rymden och på jorden.

Microbas är en av Europas ledande leverantörer av komponenter i Zerodur och andra glaskeramer och har stor erfarenhet av både läppning och maskinbearbetning till mycket fina toleranser. Idag har vi samarbete med andra ledande aktörer och levererar bland annat avancerade optiska speglar och spegelsubstrat. Optiksektorn är ett av våra fokusområden och vårt mål är att utöka våra förmågor inom sektorn under de närmaste åren.