• en
  • sv

Forskning & Utveckling

Microbas levererar lågexpansiv utrustning till universitet och forskningsinstitutioner i hela världen

Research-Solution-02-585x475

Banbrytande innovationer

Vi har en långsiktig och uttalad strategi att samarbeta med universitet och forskningsinstitut världen över och på så sätt stödja utvecklingen av nya material och teknologier. I vissa fall har de projekt vi varit involverade i resulterat i värdefull kunskap. I andra fall har de resulterat i nya blomstrande företag som introducerat banbrytande teknik och nya produkter som förändrat vardagen för en stor del av världens befolkning.

Expert på utveckling och prototyptillverkning

Vi samarbetar ofta med företag som är i sin linda och förbereder en lansering av sin produkt på marknaden. Vi bistår med att ta fram lösningar och komponenter för pilotutrustning och maskiner i lägre volymer där kraven är extra höga för att produktionen skall kunna utvärderas. När produktionsvolymen ökar kan vi bidra med internationell erfarenhet och ett stort globalt nätverk för att bygga en större geografisk försörjningskedja.

Extraordinär maskinpark – gränslösa utmaningar

Vårt mål är att fortsätta göra det omöjliga möjligt. Med vår unika kompetens och maskinpark skapar vi precision och dimensionsstabilitet och kan fortsätta bidra i utvecklingen av nya teknologier och nya ledande företag.