• en
  • sv

Granit

Ett kostnadseffektivt material för mätprodukter och stabila maskinkonstruktioner.

IMG_2293_granite_large

En stabil lösning

Granit är ett material som lämpar sig väl för stabila maskinkonstruktioner och mätprodukter och som genom läppning kan uppnå hög yttäthet och planhet. Granit har en lägre stabilitet än diabas, men också ett lägre pris vilket gör att det ofta väljs i avancerade maskinkonstruktioner. Microbas erbjuder både svensk och importerad granit i olika färger och kvaliteter.

Granit vs Diabas

Vi på Microbas föreslår ofta våra kunder att använda diabas istället för granit på grund av dess mekaniska egenskaper och överlägsna motståndskraft mot fukt. Granit är dock ett material som har ett bra pris/egenskapsförhållande och som i många fall är tillräckligt bra när viss variation över tiden kan accepteras i en konstruktion. Vi levererar komponenter och system i både svenska granittyper såväl som kinesisk Jinan Black och Sydafrikansk Impala.