• en
  • sv

Life Sciences

Microbas levererar komponenter och lösningar för medicinteknisk industri

Lifescience-Solution

Vår tids stora framsteg inom läkemedels och medicinteknikindustrin är inte enbart ett resultat av framstående forskning kring läkemedel utan också av att maskiner och utrustning hjälper oss tillverka förpackningar och säkerställa hanteringen av läkemedel eller maskiner som hjälper sjukvårdspersonal att snabbt och korrekt analysera prover och ställa diagnoser. Microbas samarbetar med flera aktörer som har olika roller inom sektorn för Life science. Dels sker ett samarbete med underleverantörer och maskinbyggare till medicinteknikbranschen, men också med olika företag som är verksamma inom diagnostik och analysinstrument. Vi har stor erfarenhet från branschen och flera av våra ledande företrädare för Microbas har tidigare varit verksamma just inom sektorn Life Science.