• en
  • sv

Medicinsk Diagnostik

Avancerad bearbetning av kvartsglas för analysutrustning

Lifescience-Case-HemoCue

Microbas levererar bearbetat glas till ett antal företag inom diagnostik och analys. Ett av dem är ett globalt företag som är ledande inom medicinsk diagnostik och som använder UV-ljus som en kritisk del i sin analysprocess. Delar av provet får inte belysas med UV-ljus och placeras därför bakom en skiva med kvartsglas som har utmärkt genomsläpplighet av UV-ljus. I kvartsglaset bearbetar Microbas fickor som kunden sedan fyller med en UV-blockerande substans. Fickorna har en mycket specifik geometri som fräses fram med ett ∅0,6 mm fräsverktyg i vår ultrasonicfräs. Dessutom slipar vi in yttergeometrierna med någon hundradels millimeters noggrannhet så att provet skärmas från UV-ljus exakt som planerat.


Sharing is caring
Share Button