• en
  • sv

Ledande inom läppning & precisionsbearbetning

Microbas är ett av världens ledande företag inom läppning och precisionsbearbetning av metaller och exotiska material som diabas och Zerodur.

Läppning

Läppning är en abrasiv metod där ett läppverktyg och en slurry används för att åstadkomma fina toleranser på planhet, parallellitet eller annan ytnoggrannhet. Slurryn är oftast en blandning av vatten och ett slippulver, som till exempel kiselkarbid av varierande kornstorlek. Vi har ett antal läppmaskiner, men för att kunna komma ner i toleranser på någon tusendels millimeter på stora komponenter krävs oftast manuell läppning och återkommande uppmätningar. I många fall krävs läppning, mätning och maskinbearbetning i flera olika steg för att uppnå våra kunders krav på funktionalitet och toleranser.

På Microbas är vi vana vid att arbeta med krav runt 1-3µm i parallellitet och planhet över ytor upp till 4 m2 .

Milling & Grinding

Precisionsslipning och 5-axlig fräsning av stora komponenter

Microbas har en unik maskinpark med både stora slipmaskiner och stora fräsmaskiner för mycket avancerad bearbetning i ett flertal material. De erfarenheter vi samlat på oss för att tillverka komponenter till mätinstrument och andra precisionssystem gör att ett stort antal kunder ständigt återkommer till oss för att bearbeta och tillverka komplexa komponenter och produkter.

I vår maskinpark har vi bland annat följande förmåga:
  • CNC fräsning upp till 2000x1800x1100 mm, full 5-axlig
  • CNC Ultrasonic fräsning upp till 750x600x520 mm, full 5-axlig
  • Slipning upp till 5000x1600x1500 mm & 4000x2000x800 mm

Förutom de exempel på kundprojektapplikationer som finns beskrivna i detalj under Solutions anlitas vi ofta för omslipning av maskinbäddar, bearbetning av verktygsinsatser och prototyptillverkning.

Metrology & QA

Mätteknik & kvalitetssäkring

Att förstå hur man mäter och verifierar krav och hur en tillverkningsprocess och en uppmätning påverkas av yttre faktorer kan låta självklart, men på Microbas vet vi att så inte alltid är fallet. För oss är förståelsen för dessa samband centrala och avgörande för vår existens på marknaden. Vi tillverkar ofta produkter och komponenter som skall användas för att mäta och verifiera andra produkter och processer, vilket kräver större noggrannhet än vad till exempel många mätmaskiner kan garantera över tid. I praktiken innebär det att mätningar hos oss kräver säkrare och mer tidskrävande metoder för att säkerställa kvaliteteten.

För att uppfylla de krav på planhet, vinkelräthet och parallellitet som många av våra kunder ställer på våra produkter och lösningar behöver vi ofta mäta in komponenterna flera gånger med elektroniska libeller eller med autokollimator för att följa hur vi successivt avverkar tusendelar på rätt ställe.

När toleransvidden är några få µ finns inga genvägar.

IMG_2178_our_methods_large