• en
  • sv

The fine art of precision

Microbas tillverkar och levererar precisionskomponenter och specialanpassade lösningar i diabas, granit, keramer, glas-keramer, Zerodur, aluminium, stål och andra avancerade material till hög-teknologisk industri och forskningsinstitutioner värden över.

Precision på beställning

Genom vårt ursprung som tillverkare av produkter till mätteknisk industri har vi djup förståelse för hur man åstadkommer extrem precision och dimensionsstabilitet. Under årens lopp har vi utmanats att utveckla och tillverka precisionskomponenter i nya material och till nya applikationer och utrustningar.

Samarbetet med våra kunder har inneburit att vi löser komplexa problem och är med och förverkligar nya affärsidéer och produkter. Samtidigt har vi också fortsatt leverera och utveckla vårt sortiment av diabas- och granitprodukter. En del av våra kunder menar att vi är vi världsledande inom vissa segment av vårt erbjudande.

Vår unika förmåga att leverera precision har satt oss på kartan. Det gör att vi idag till samma kunder levererar såväl komponenter som enkelt ryms i en handflata som komponenter och delsystem i diabas och Zerodur som väger flera ton. De gemensamma nämnarna är extrem precision och noggrannhet!

Vårt arbetssätt

I vårt företag ställer vi krav på varandra att leverera noggrannhet och precision i allt vi gör och samtidigt vara flexibla och lyhörda för våra kunders önskemål. Vi har därför satt upp fem grundläggande kriterier för hur vi arbetar på Microbas.

  1. Precision och noggrannhet i första hand
  2. Tillförlitlig över tid
  3. Uppmuntra innovationer och nya teknologier
  4. Anta nya utmaningar
  5. Kombinera yrkesskicklighet och kreativitet